Lietuvos Instituto sukurtas ir prancūzų kalba išleistas lankstinukas pristato lietuvių kalbą. Piešinių ir tekstų autorinės teisės priklauso Lietuvos Institutui, kuris 2008 m. reorganizuotas į Tarptautinių kultūros programų centrą.

Aida KISKYTE-DEGEIX - 18 Impasse du Parc Prompsault, 24 660 Notre Dame de Sanilhac
Mentions légales