Verčiu privatiems asmenims, įmonėms, asociacijoms ir institucijoms. Iš prancūzų kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į prancūzų kalbą verčiu žodžiu ir raštu. Teko dirbti vertėja įvairiuose dalykiniuose pokalbiuose, dvišaliuose susitikimuose, kelionėse, konferencijose. Dažniausiai užsakomi išversti šie dokumentai :

-  Gimimo liudijimai, vairuotojo teisės.

-  Diplomai, mokslo atestatai.

-  Įgaliojimai, paveldėjimai, vedybų sutartys, teismo nuosprendžiai ir kiti juridiniai dokumentai.

-  Vedybų ir įvaikinimo bylos.

-  Komercijos pristatymai.

-  Spaudos pranešimai.

-  Naudojimosi taisyklės.

      -  Katalogai.

Aida KISKYTE-DEGEIX - 18 Impasse du Parc Prompsault, 24 660 Notre Dame de Sanilhac
Mentions légales