Užmokestis už vertimą priklauso nuo teksto sudėtingumo, jo apimties bei pristatymo datos. Jei norite sužinoti, kiek kainuos Jūsų užsakymas, tai prašyčiau kuo detaliau informuoti apie norimą išversti dokumentą arba atsiųsti jo kopiją. Aš Jums atsakysiu per 24 val. El. paštas : aidakis@free.fr arba aidakiskyte@gmail.com

Aida KISKYTE-DEGEIX - 18 Impasse du Parc Prompsault, 24 660 Notre Dame de Sanilhac
Mentions légales