Baigė šiuos universitetus:

apgynė žurnalistikos diplomus Vilniaus Universitete, Lietuvoje (2000 m.) ir Bordo 3 Universitete, Prancūzijoje (2001 m.)

Lomožo Universitete išlaikė prancūzų kalbos (2003 m.) ir teismo ekspertizės diplomus (2013 m.).

Aktyviai dalyvauja prancūzų – lietuvių asociacijose,  kurios padeda abiejų šalių įvairių profesijų lietuviams ir prancūzams susitikti ir pasikeisti savo patirtimi.

Bendradarbiauja au Limožo Universitetu, kurio doktorantai gali susipažinti su lietuvių kalba ir istorija. Studentams, išklausiusiems šį kursą, įteikiamas Universiteto įsteigtas diplomas : DU.

Pastoviai rašo straipsnius į lietuvių ir prancūzų spaudą, dalyvauja profesiniuose apmokymuose ir vertimų studijose, nuolat domisi rašymo meno ir teisės klausimais.

Gyvena Prancūzijoje nuo 1996 metų. 

Aida KISKYTE-DEGEIX - 18 Impasse du Parc Prompsault, 24 660 Notre Dame de Sanilhac
Mentions légales